7. lekce - barva vlasů

Barva vlasů

TYPY VLASOVÉHO BARVIVA

Vlasový keratin je původně bezbarvá hmota, která svou barevnost získává až díky melaninu. Čím větší množství melaninu ve vlasu je, tím je vlas tmavší a naopak. Vlasy Afričanů a Asiatů obsahují větší množství barviva než např. vlasy Evropanů.

Rozlišujeme tři druhy melaninu: 

  1. Eumelanin – tmavý pigment, vyskytuje se převážně v tmavých vlasech, obsahuje šedočerné až hnědočerné barvivo.
  2. Feomelanin – světlý pigment, vyskytuje se převážně ve velmi světlých vlasech, tmavší odstíny vlasů se vytváří kombinací s eumelaninem. Obsahuje oranžové barvivo.
  3. Erytromelanin – červený pigment, vyskytuje se u měděně červených vlasů. Barevný základ tohoto barviva je vytvářen trichosiderinem.

Ve většině vlasů nalezneme všechny tři typy melaninu. Výsledná barva vlasu je závislá na typu, množství a uložení melaninů. Také světlo dopadající na vlas má vliv na vnímání barvy vlasu. Světlo, které dopadá na vlas, je ze 70 – 90% pohlceno a jen asi 20% se odrazí a právě toto světlo má vliv na vjem barvy a lesku vlasu.

Různé zbarvení vlasů je dáno hlavně geneticky. Jedině tvar a vnitřní skladba melaninových zrn rozhodují o tom, zda vlasy mají barvu tmavou nebo světlou. Počet pigmentových zrn ovlivňuje pouze intenzitu zbarvení. Člověk samotný většinou klade důraz na společenskou funkci vlasů - upravuje si účes, barvu a délku vlasů.

Po 85. roku života jsou vlasy téměř u všech lidí naprosto bezbarvé - z důvodu nedostatku melaninu - látky tvořené pigmentovými buňkami. Pokud tyto buňky přestanou fungovat, vlas je bílý.