7.1 – Barva vlasů a barevný kruh

Teorie potřebná k pochopení praktického a správného barvení vlasů

3 základní (primární) barvy

Existují pouze 3 primární barvy, které nelze nikdy, nijak a z ničeho namíchat. Je to:

  1. červená,
  2. modrá,
  3. žlutá. 

Tyto barvy jsou základem pro jakoukoli další barvu, bez nich žádná další barva nevznikne. Mícháním dvou primárních barev vzniká barva sekundární, ze tří odstínů je pak barva terciální. Existuje obrovské množství barevných kombinací, které se v základu rozdělují na studené a teplé odstíny. Studené v sobě obsahují menší podíl žluté a větší modré barvy, teplé barvy to mají obráceně.

Bílá a černá se v tomto slova smyslu nepovažují za barvy a kupodivu také vznikají kombinací těchto třech barev. Bílá je nejsvětlejší a černá nejtmavší variantou vyrovnané kombinace základních barev, případně jejich odlesků. 

Barevný kruh

Barevný kruh nám ukazuje, jak můžeme pracovat s barvami ve vlasech. Barvy se vzájemně podporují, zesilují, vylučují a nebo matují.

  • Zesilují se – pokud jsou téměř stejné. Například když na měděný vlas dám měděnou barvu, posílím tím měděný odstín.
  • Podporují se – pokud jsou blízko k sobě. Například když na hnědý vlas dám oříškovou barvu, vznikne podobný odstín. Nebo když na plavou barvu dám blond, vznikne opravdu blond.
  • Vylučují se – pokud bych dala na černý vlas blond barvu, vylučují se a tím mi vznikne nehezká nazrzlá barva. Také nemohu světlejší barvou barvit již nabarvené vlasy. Například vlasy nabarvené na kaštanový odstín nemá smysl barvit barvou s oříškovým odstínem. Jednoduše proto, že barva barvu nikdy nezesvětlí.
  • Matují se – pokud jsou na opačném konci barevného kruhu. Například pokud mám příliš červený odstín (ať už z henny nebo z chemické barvy) a chci odstín do hněda, použiju k tomu barvu se zeleným podtónem a vznikne mi příjemně hnědá. Pokud bych ale dala barvu se zeleným podtónem na blond vlas, podpořím ji a vznikne mi zelená!

Barevný kruh k barvám NATULIQUE (omluvte ne úplně dobrou kvalitu fotky).

Barevný kruh k aditivnímu míchání barev, kdy oko vnímá bílou. V barvách na vlasy bílá neexistuje.

Obecný barevný kruh s rozdělením barev – primární, sekundární, terciální.

Barevný kruh, kde vidíte kombinace, včetně černé – nejtmavší barvy obsahující v sobě všechny barvy.

Co to vlastně je a jak vzniká barva ve vlasu?

TYPY VLASOVÉHO BARVIVA

Vlasový keratin je původně bezbarvá hmota, která svou barevnost získává až díky melaninu. Čím větší množství melaninu ve vlasu je, tím je vlas tmavší a naopak. Vlasy Afričanů a Asiatů obsahují větší množství barviva než např. vlasy Evropanů.

Rozlišujeme tři druhy melaninu: 

  1. Eumelanin – tmavý pigment, vyskytuje se převážně v tmavých vlasech, obsahuje šedočerné až hnědočerné barvivo.
  2. Feomelanin – světlý pigment, vyskytuje se převážně ve velmi světlých vlasech, tmavší odstíny vlasů se vytváří kombinací s eumelaninem. Obsahuje oranžové barvivo.
  3. Erytromelanin – červený pigment, vyskytuje se u měděně červených vlasů. Barevný základ tohoto barviva je vytvářen trichosiderinem.

Ve většině vlasů nalezneme všechny tři typy melaninu. Výsledná barva vlasu je závislá na typu, množství a uložení melaninů. Také světlo dopadající na vlas má vliv na vnímání barvy vlasu. Světlo, které dopadá na vlas, je ze 70–90 % pohlceno a jen asi 20 % se odrazí a právě toto světlo má vliv na vjem barvy a lesku vlasu.

Různé zbarvení vlasů je dáno hlavně geneticky. Jedině tvar a vnitřní skladba melaninových zrn rozhodují o tom, zda vlasy mají barvu tmavou, nebo světlou. Počet pigmentových zrn ovlivňuje pouze intenzitu zbarvení.

I u nás v ČR už začíná být v pořádku mít svoji barvu vlasů, ať je jakákoli. V dobách komunismu se barvení vlasů zvrhlo v určitou společenskou normu, která bohužel stále ještě přetrvává. Mnoho žen stále ještě považuje za lepší variantu mít hlavně nabarvené vlasy, i když škodlivou a levnou barvou z drogerie, než mít zdravé vlasy vlastní barvy. Tento trend se ale začíná pomalu měnit. Velkou roli v tom hrají vědomé ženy, které si začínají uvědomovat, že barvení vlasů není nutnost, ale vědomá volba. Vy jste jednou z nich a za to vám patří velký dík.

Po 85. roku života jsou vlasy téměř u všech lidí naprosto bezbarvé – z důvodu nedostatku melaninu, látky tvořené pigmentovými buňkami. Pokud tyto buňky přestanou fungovat, vlas je bílý (přesto, že ho nazýváme šedivým). Navíc bílý vlas je v podstatě průhledný, což opravdu znamená, že nemá žádnou barvu.

Tzv. šedivění není úplně odvislé od věku, setkáváme se s ním i u velmi mladých lidí. Pokud ale člověk vidí více než 50 % bílých vlasů před 40. rokem života, nazýváme tento jev předčasným šedivěním vlasů.

Šedivá už neznamená stará a neupravená! Bílé vlasy u mladších žen jsou stále více trendy, díky nenásilnému vlivu západní Evropy. Například ve Francii je normální být šedivá a šik. Podpoříte tento trend i vy. Nebo se na to ještě necítíte?