Autor Hana Moneam

O autorovi

Hana Moneam je průvodkyně proměnou. Pomáhá ženám harmonizovat "in" a "out", přivádí je zpět k jejich podstatě, sebepoznání a sebelásce. Inspiruje k propojení a sladění vnějšího projevu a vnitřního nastavení pomocí změny životní strategie a fyzického vzhledu.
V této kategorii se nenachází žádný článek.