Video 4 – Vášeň? Ano, vášeň!

Video 4 – Vášeň? Ano, vášeň! 

Hana Moneam

Hana Moneam

Hana Moneam je průvodkyně proměnou. Pomáhá ženám harmonizovat "in" a "out", přivádí je zpět k jejich podstatě, sebepoznání a sebelásce. Inspiruje k propojení a sladění vnějšího projevu a vnitřního nastavení pomocí změny životní strategie a fyzického vzhledu.