Jsem průvodkyně vnitřní i vnější proměnou. 

Pomáhám ženám harmonizovat "in" a "out", přivádím je zpět k jejich podstatě, sebepoznání a sebelásce. Inspiruji k propojení a sladění vnějšího projevu a vnitřního nastavení pomocí změny životní strategie a fyzického vzhledu.